Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

VỊT THỊT

V422 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
V422

V422 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

4200K - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 25 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN
4200K

4200K - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 25 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Lông cánh dài - Tỷ lệ nạc cao - Trọng lượng tối ưu

Xem thêm

4200E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN SIÊU THỊT TỪ 25 - 45 NGÀY TUỔI
4200E

4200E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN SIÊU THỊT TỪ 25 - 45 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Lông cánh dài - Tỷ lệ nạc cao - Trọng lượng tối ưu

Xem thêm

4200 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
4200

4200 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

4200L - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT VỖ BÉO
4200L

4200L - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT VỖ BÉO

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm