Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

TRẮM - CHÉP

9907 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9907

9907 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2500 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 24%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9906 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9906

9906 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2600 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 26%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9905 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9905

9905 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2700 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 28%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9904 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON
9904

9904 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 30%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9903 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 100 - 200 G/CON
9903

9903 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 100 - 200 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 33%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9902 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 20 - 100 G/CON
9902

9902 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 20 - 100 G/CON

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 35%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm