Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

VỊT

4420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG
4420

4420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Duy trì tỷ lệ đẻ cao, trọng lượng trứng lớn

Xem thêm

V428 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG
V428

V428 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Duy trì tỷ lệ đẻ cao, trọng lượng trứng lớn

Xem thêm

4200E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN SIÊU THỊT TỪ 22 - 42 NGÀY TUỔI
4200E

4200E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN SIÊU THỊT TỪ 22 - 42 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16,5%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Lông cánh dài - Tỷ lệ nạc cao - Trọng lượng tối ưu

Xem thêm

4421 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
4421

4421 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Lông cánh dài - Tỷ lệ nạc cao - Trọng lượng tối ưu

Xem thêm

V421 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN CON TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI
V421

V421 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN CON TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt, ngan lớn nhanh, giảm bệnh tật

Xem thêm

4100 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN CON TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI
4100

4100 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN CON TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt, ngan lớn nhanh, giảm bệnh tật

Xem thêm