Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

VỊT

MAX408 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG
MAX408

MAX408 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

V428 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG
V428

V428 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

4420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG
4420

4420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

4410 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN HẬU BỊ TỪ 35 NGÀY TUỔI ĐẾN ĐẺ BÓI
4410

4410 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN HẬU BỊ TỪ 35 NGÀY TUỔI ĐẾN ĐẺ BÓI

 • ME (min): 2700 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17.5%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

V422 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
V422

V422 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

4200K - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 25 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN
4200K

4200K - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN THỊT TỪ 25 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT BÁN

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Lông cánh dài - Tỷ lệ nạc cao - Trọng lượng tối ưu

Xem thêm