Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

2420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ HẬU BỊ TỪ 07 - 18 TUẦN TUỔI
2420

2420 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ HẬU BỊ TỪ 07 - 18 TUẦN TUỔI

 • ME (min): 2950 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18%
 • Tăng tỷ lệ đẻ, tăng trọng lượng trứng

 

Xem thêm

2430 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ BỐ MẸ
2430

2430 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ BỐ MẸ

 • ME (min): 2850 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17%
 • Tăng tỷ lệ đẻ, tăng trọng lượng trứng

 

Xem thêm

G228 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ TRỨNG
G228

G228 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ TRỨNG

 • ME (min): 2850 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17%
 • Tăng tỷ lệ đẻ, tăng trọng lượng trứng

 

Xem thêm

2430S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ SIÊU TRỨNG
2430S

2430S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ ĐẺ SIÊU TRỨNG

 • ME (min): 2950 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17%
 • Tăng tỷ lệ đẻ, tăng trọng lượng trứng

 

Xem thêm

G223 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
G223

G223 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm

2300 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
2300

2300 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm