Trang thông tin điện tử tổng hợp
Thành tựu

Năm 2019

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Đơn vị điển hình tiêu biểu vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

TOP 10 thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt

Chứng chỉ công nhận phòng phân tích đạt chuẩn ISO 17025: 2017

Cánh Buồm Đỏ - Sản phẩm Tin & Dùng Việt Nam do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn

Năm 2018

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

TOP 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam bình chọn.

Cánh Buồm Đỏ - Sản phẩm Tin & Dùng Việt Nam do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con 1430 - SP vàng chăn nuôi Việt Nam

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015

Năm 2017

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi Hồng Hà - Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

Cánh Buồm Đỏ - Top 50 Thương hiệu phát triển bền vững

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi heo nái - Top 100 Sản phẩm dịch vụ Tin và Dùng Việt Nam 2017

Cám Thủy sản Cánh Buồm Đỏ Top 10 Sản phẩm chất lượng cao Việt Nam

Năm 2016

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho gà giai đoạn úm 2000S - Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng 4420 - Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016

Hồng Hà nhận bằng khen của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành chăn nuôi gia cầm 2016

Năm 2015

Top 500 DN lớn nhất Việt Nam

Chứng nhận  hệ thống chất lượng ISO 9001:2008

 

Năm 2014

 

Top 500 DN lớn nhất Việt Nam

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi Hồng Hà - Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

Năm 2013

Top 500 DN lớn nhất Việt Nam

Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi của công ty được đánh giá là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005