Trang thông tin điện tử tổng hợp
KỸ THUẬT DINH DƯỠNG

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG, NƯỚC UỐNG TRONG THỜI TIẾT NẮNG NÓNG CHO GÀ

7/31/2023 - 3:59 PM
Việc chăm sóc, điều chỉnh thức ăn, nước uống trong thời tiết nắng nóng rất quan trọng, giúp hạn chế tình trạng stress nhiệt cho đàn gia cầm.

Mời tham khảo cách quản lý dinh dưỡng, nước uống trong thời tiết nắng nóng cho gà Tại đây!.