Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

HEO THỊT

1135S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN SIÊU NẠC TỪ 12 - 35 KG
1135S

1135S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN SIÊU NẠC TỪ 12 - 35 KG

 • ME (min): 3300 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18,5%
 • Tăng trưởng tối ưu, phát triển khung xương
 • Ngoại hình đẫy đà bóng đẹp

Xem thêm

1680R - THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO THỊT
1680R

1680R - THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO THỊT

 • ME (min): 3200 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18,0%
 • Heo đẹp mã, thịt đỏ an toàn chỉ với 2 tuần sử dụng trước khi xuất bán

Xem thêm

MAX121S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN SIÊU NẠC TỪ 12 - 35 KG
MAX121S

MAX121S - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN SIÊU NẠC TỪ 12 - 35 KG

 • ME (min): 3300 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18,5%
 • Tăng trưởng tối ưu, phát triển khung xương
 • Ngoại hình đẫy đà bóng đẹp

Xem thêm

H168 - THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO THỊT
H168

H168 - THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẶC BIỆT CHO HEO THỊT

 • ME (min): 3200 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18,0%
 • Heo đẹp mã, thịt đỏ an toàn chỉ với 2 tuần sử dụng trước khi xuất bán

Xem thêm

1170LS - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN THỊT TỪ 40 - 100 KG
1170LS

1170LS - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN THỊT TỪ 40 - 100 KG

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15,0%
 • Tăng trưởng vượt trội

Xem thêm

1200L - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN LAI TỪ 30 KG - XUẤT CHUỒNG
1200L

1200L - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN LAI TỪ 30 KG - XUẤT CHUỒNG

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 13,0%
 • Tăng trưởng vượt trội

Xem thêm