Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

HEO NÁI

H129 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI NUÔI CON
H129

H129 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI NUÔI CON

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 17,0%
 • Nái bền, nhiều sữa
 • Heo con đạt số lượng và trọng lượng

Xem thêm

1410E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI
1410E

1410E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 14,0%
 • Nái bền, khả năng tiết sữa cao

Xem thêm

H128E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI
H128E

H128E - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 14,0%
 • Nái bền, khả năng tiết sữa cao

Xem thêm

1430 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI NUÔI CON
1430

1430 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI NUÔI CON

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16,0%
 • Nái bền, nhiều sữa
 • Heo con đạt số lượng và trọng lượng

Xem thêm

H128 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI
H128

H128 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 14,0%
 • Nái bền, khả năng tiết sữa cao

Xem thêm

1410 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI
1410

1410 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN NÁI MANG THAI

 • ME (min): 2900 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 14,0%
 • Nái bền, khả năng tiết sữa cao

Xem thêm