Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

GÀ THỊT

MAX01 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 15 - 28 NGÀY TUỔI
MAX01

MAX01 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 15 - 28 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 20%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn

 

Xem thêm

GT01 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 15 - 28 NGÀY TUỔI
GT01

GT01 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 15 - 28 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 20%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn

 

Xem thêm

MAX02 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 29 - 42 NGÀY TUỔI
MAX02

MAX02 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 29 - 42 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm

GT02 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 29 - 42 NGÀY TUỔI
GT02

GT02 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN TỪ 29 - 42 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm

2300 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
2300

2300 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ CÔNG NGHIỆP TỪ 43 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm

MAX205 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU TỪ 40 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
MAX205

MAX205 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU TỪ 40 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 16%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

 

Xem thêm