Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

GÀ THỊT

2700 - THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 01 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
2700

2700 - THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 01 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 2700 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 41%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành

Xem thêm

2310 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI
2310

2310 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT TỪ 01 - 21 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3050 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 20%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà chắc thịt, lông mã đẹp

Xem thêm

2311 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
2311

2311 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT TỪ 22 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 19%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà chắc thịt, lườn dày, lông mã đẹp

Xem thêm

2100 - THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 11 - 21 NGÀY TUỔI
2100

2100 - THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 11 - 21 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 20%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Lớn nhanh - Hoàn thiện bộ khung

Xem thêm

2200 - THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 22 - 42 NGÀY TUỔI
2200

2200 - THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP CHO GÀ THỊT TỪ 22 - 42 NGÀY TUỔI

 • ME (min): 3100 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 18%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Lớn nhanh - Hoàn thiện bộ khung

 

Xem thêm

2226 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 01 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN
2226

2226 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 01 NGÀY TUỔI - XUẤT BÁN

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 15%
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Gà mau lớn - Lông mã đẹp

Xem thêm