Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

TRẮM - CHÉP

9804 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON
9804

9804 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 30%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9303 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHUYÊN BIỆT CHO CÁ TRẮM ĐEN GIAI ĐOẠN TRÊN 1000 G/CON
9303

9303 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHUYÊN BIỆT CHO CÁ TRẮM ĐEN GIAI ĐOẠN TRÊN 1000 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 33%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9301 – THỨC ĂN HỖN HỢP CHUYÊN BIỆT CHO CÁ TRẮM ĐEN GIAI ĐOẠN TRÊN 100 G/CON
9301

9301 – THỨC ĂN HỖN HỢP CHUYÊN BIỆT CHO CÁ TRẮM ĐEN GIAI ĐOẠN TRÊN 100 G/CON

 • ME (min): 3200 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min): 40%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

 

Xem thêm

9404 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON
9404

9404 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 30%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9205 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9205

9205 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2700 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 28%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9204 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON
9204

9204 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ TRẮM CHÉP GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 30%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm