Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG

9102 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TỪ 20-100 G/CON
9102

9102 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TỪ 20-100 G/CON

 • ME (min): 3000 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 35%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9104 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON
9104

9104 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TỪ 200 - 500 G/CON

 • ME (min): 2800 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 30%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9105 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9105

9105 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2700 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 28%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9106 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI, ĐIÊU HỒNG...) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9106

9106 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI, ĐIÊU HỒNG...) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2600 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 26%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm

9107 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON
9107

9107 - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÁ CÓ VẢY (RÔ PHI - ĐIÊU HỒNG) GIAI ĐOẠN TRÊN 500 G/CON

 • ME (min): 2500 Kcal/ kg
 • Đạm thô (min) 24%
 • Không kháng sinh
 • Lớn nhanh - Thịt chắc - Hiệu quả cao

Xem thêm