THỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN BẮCTHỨC ĂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNGTHUỐC THÚ Y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

VỊT THỊT

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi
Max 401

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày đến xuất bán
V422

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày đến xuất bán

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày- xuất chuồng
4200

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày- xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 01ngày - xuất chuồng

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 01ngày - xuất chuồng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2900 kcal/kg

Xem thêm