TÍCH CỰC CẢI TIẾN GIỮA LÒNG DỊCH CORONA

3/11/2020 - 3:21 PM
Bộ phận bảo trì tiếp tục được đánh giá rất cao với đề xuất cải tiến hệ thống cấp hơi cho dây chuyền thiết bị số 3 - FM3, bước đầu có khả năng tiết kiệm hơn 500 triệu đồng chi phí sản xuất.

Đầu tháng 3 vừa qua, Hồng Hà Hà Nam đã tiến hành tổng kết công tác đánh giá và trao thưởng định kỳ cho cá nhân có sáng kiến cải tiến được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả cho công ty. Trong đó, ghi nhận phần lớn các sáng kiến cải tiến xuất phát từ bộ phận bảo trì, sản xuất liên quan đến dây chuyền và máy móc, số còn lại đến từ khối văn phòng với các công tác liên quan đến giấy tờ. Bộ phận bảo trì tiếp tục được đánh giá rất cao với đề xuất cải tiến hệ thống cấp hơi cho dây chuyền thiết bị số 3 - FM3, bước đầu có khả năng tiết kiệm hơn 500 triệu đồng chi phí sản xuất.

 

Anh Tạ Văn Toại - Trưởng Ban Cải tiến trao thưởng cho các cá nhân có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả

 

Năm 2020 Ban Cải tiến Hà Nam đề ra mục tiêu là trên 200 SKCT trong đó đảm bảo triển khai và đánh giá đúng trên 90% số SKCT được đề xuất. Đồng thời để nâng cao chất lượng hiệu quả Ban Cải tiến cũng tập trung đề xuất các chương trình đào tạo cho CBNV, hướng tới việc nâng cao năng suất làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Không chỉ vậy số lượng và chất lượng sáng kiến cải tiến còn là một tiêu chí quan trọng để đánh giá nhân sự định kỳ, quyết định chế độ lương thưởng của nhân viên.

 

 

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus covid-19 đã và đang gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Hồng Hà nói riêng. Chính trong bối cảnh khó khăn này, các sáng kiến cải tiến càng được đẩy mạnh và tạo điều kiện tối đa để phát huy và triển khai thực hiện, nâng cao năng suất hiệu quả làm việc và tạo nên những sản phẩm dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.