PHÒNG PHÂN TÍCH HỒNG HÀ ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

12/6/2019 - 10:00 AM
Đây là chứng chỉ Hồng Hà vừa được công nhận đầu tháng 10/2019 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (BOA) và Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (MRA) dành cho các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế về khả năng của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn.

Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi của Hồng Hà đã được công nhận ISO 17025:2005 lần đầu vào năm 2013, tới nay liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động để cập nhật và đáp ứng được tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản mới theo chuẩn Quốc tế.

 

 

Với chứng nhận này, Hồng Hà tự tin thử nghiệm các sản phẩm mới và đảm bảo rằng các sản phẩm thành phẩm đã phù hợp để đưa ra thị trường, chất lượng và độ tin cậy của các thử nghiệm và phân tích có liên quan đến những nguy cơ về môi trường, sức khoẻ hay an toàn. Theo đó đảm bảo 100% nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chất lượng, 100% thành phẩm được kiểm tra đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn trước khi ra thị trường.

 

 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là phiên bản thay thế cho bản 2005, đưa ra các yêu cầu bổ sung nhằm đảm bảo các PPT cần phải cập nhật và đáp ứng để nâng cao năng lực phân tích và hiệu chuẩn. Theo đó, khi đáp ứng được các yêu cầu này PPT của doanh nghiệp sẽ có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động và những quá trình này có đủ năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra những kết quả chính xác về mặt kỹ thuật.