Thức ăn chăn nuôi Miền BắcThức ăn chăn nuôi Miền TrungThuốc thú y

Beecom - S inj

Thông tin sản phẩm

Vitamin supplement when infected or after therapy, vitamin B deficiency, stress, convulsion, liver damage, fatigue, support of therapy for cutaneous disorder and polyneuritis

Thành phần

Each mL contains 

Vitamin B1(Thiamine Hydrochloride).......................20mg 

Vitamin B2(Riboflavin)................................... 1mg 

Vitamin B6(Pyridoxine Hydrochloride)......................0.5mg 

Vitamin B12(Cyanocobalamine)..............................10μg 

Nicotinamide..............................................20 mg

Hướng dẫn sử dụng

Inject per IM, SC, IV as follow. 

ㆍPiglet : 1~3mL 

ㆍPig : 5~10mL 

ㆍCalf, Sheep : 10~15mL 

ㆍCow, Horse : 15~20mL

Sản phẩm cùng loại

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn