Thủy sản

Thủy sản

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy từ 20g đến 100g
9102

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy từ 20g đến 100g

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Cá lớn nhanh, khoẻ mạnh
  • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Thức ăn hỗn hợp cho cá giống từ 5g đến 20g
9101

Thức ăn hỗn hợp cho cá giống từ 5g đến 20g

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Cá lớn nhanh, khoẻ mạnh
  • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm