Heo

Heo

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 10 ngày - 20kg
H120

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 10 ngày - 20kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho heo con từ 10 ngày - 20kg
1120

Hỗn hợp cho heo con từ 10 ngày - 20kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 10kg
1110P

Hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 10kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Bổ sung dinh dưỡng vượt trội
 • Kháng bệnh cao

Xem thêm