Heo

Heo

Hỗn hợp dạng viên cho lợn con từ 10 ngày đến 20 kg
H120

Hỗn hợp dạng viên cho lợn con từ 10 ngày đến 20 kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200k cal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho lợn con từ 10 ngày- 20kg
1120

Hỗn hợp cho lợn con từ 10 ngày- 20kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn con từ 10 ngày- 20kg
Max 100

Hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn con từ 10 ngày- 20kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho lợn con từ 10 ngày - 20 kg
H120

Hỗn hợp cho lợn con từ 10 ngày - 20 kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Heo mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3200 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 10kg
1110P

Hỗn hợp cho heo con từ tập ăn đến 10kg

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Bổ sung dinh dưỡng vượt trội
 • Kháng bệnh cao

Xem thêm