Bò

Hỗn hợp dạng viên cho bò sữa cao sản
8430S

Hỗn hợp dạng viên cho bò sữa cao sản

  • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
  • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
  • Bò khỏe mạnh
  • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm