Tập huấn đào tạo

Tập huấn đào tạo

Hồng Hà đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả

Hồng Hà đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả

Ngày 27-3, tại Hà Nam, công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà đã tổ chức khoá học kỹ năng làm việc hiệu quả. Khoá học đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của tập thể CBNV công ty từ cấp quản lý đến nhân viên. Tham gia giảng dạy chương trình là TS. Kinh tế Ngô Công Trường, giảng viên đến từ trường đào tạo doanh nhân PTI.

Xem thêm
Đào tạo quản lý chất lượng hệ thống và chuyên gia đánh giá nội bộ

Đào tạo quản lý chất lượng hệ thống và chuyên gia đánh giá nội bộ

Qua khóa đào tạo, CBCNV Công ty đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về yêu cầu, mục tiêu, phương pháp Quản lý chất lượng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, từ đó ứng dụng cụ thể vào các quá trình làm việc của cá nhân, phòng ban mình.

Xem thêm