Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trong 05 năm tới trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Góp phần xây dựng và khẳng định giá trị con người Việt Nam, nền nông nghiệp Việt Nam.

 

CHIẾN LƯỢC

Cung cấp sản phẩm đa dạng với chất lượng cao và ổn định qua việc đầu tư chiến lược về nguồn nhân lực, công nghệ sản xuất và sử dụng nguồn nguyên liệu có chất lượng tốt, ổn định. Phục vụ các khách hàng quan tâm đến giá trị sản phẩm và luôn quan tâm sâu sắc tới hiệu quả thực của khách hàng
  •  
  •  
  •  
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Lợi ích của khách hàng là động lực phát triển của Công ty
  • Khát vọng khẳng định giá trị Việt Nam
  • Dám nghĩ, dám làm và trung thực