Thức ăn chăn nuôi Miền BắcThức ăn chăn nuôi Miền TrungThuốc thú y

Phân loại nhãn hiệu

Liên hệ

 Hotline: 1800 6336

 Email: cskh@honghafeed.com.vn

SẢN PHẨM

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
V428

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Duy trì tỷ lệ đẻ cao trong thời gian dài, bền vịt, giữ xác khi loại thải
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
4420

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Duy trì tỷ lệ đẻ cao trong thời gian dài, bền vịt, giữ xác khi loại thải
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày - xuất
4200F

Hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày - xuất

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Vịt mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho chim cút con từ 1 - 35 ngày
6410

Hỗn hợp cho chim cút con từ 1 - 35 ngày

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Chim cút mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 3000kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho chim cút đẻ
6430

Hỗn hợp cho chim cút đẻ

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Duy trì tỷ lệ đẻ cao trong thời gian dài, cút đẻ bền, giữ xác khi loại thải
 • Năng lượng trao đổi: 2800 kcal/kg

Xem thêm

Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng
8200

Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng

 • Thức ăn hỗn hợp cân đối đủ dinh dưỡng
 • Không chứa chất cấm theo quy định hiện hành
 • Bò mau lớn
 • Năng lượng trao đổi: 2700kcal/kg

Xem thêm