Phát triển nhân tài

Phát triển nhân tài

Hồng Hà: Tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân và cơ hội thăng tiến

Hồng Hà: Tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân và cơ hội thăng tiến

Tại Hồng Hà, mọi CBCNV đều có cơ hội học tập, phát triển như nhau. Những cá nhân có tố chất, thể hiện ý thức, trách nhiệm, năng lực và kết quả công việc tốt được Công ty tạo điều kiện phát triển để bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn.

Xem thêm