Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

 Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
 Điện thoại: (0226) 3 836 840

  Fax: (0226) 3 582 628
 Email: cskh@honghafeed.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ BÌNH ĐỊNH

 Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: (0256) 3 838 446

 Fax: (0256) 3 838 447
 Email: cskh@honghafeed.com.vn

Họ và tên *

Tổ chức

Email *

Điện thoại*

Địa chỉ

Tiêu đề*

Nội dung*