Kỹ thuật dinh dưỡng

Kỹ thuật dinh dưỡng

Sử dụng nguyên liệu phụ gia trong thức ăn chăn nuôi - Phần II

Sử dụng nguyên liệu phụ gia trong thức ăn chăn nuôi - Phần II

Phần II: Giải pháp thay thế kháng sinh kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi

Xem thêm
Sử dụng nguyên liệu phụ gia trong thức ăn chăn nuôi - Phần I

Sử dụng nguyên liệu phụ gia trong thức ăn chăn nuôi - Phần I

Phần I: Chất acid hóa (Acid hữu cơ đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua nhằm làm giảm sự phát triển của vi khuẩn và nấm trong nguyên liệu và từ đó bảo quản được thức ăn chăn nuôi, trong đó Acid Formic và Propionic là được chứng minh có hiệu quả. Nhưng chúng cũng có tiềm năng để giảm việc sử dụng kháng sinh. Khi kháng sinh kích thích tăng trưởng bị cấm ở Châu Âu thì acid hữu cơ được sử dụng rộng rãi ví dụ như acid lactic, benzoic, citric, fumaric, sorbic và các muối như calcium formate, calcium propionate, Kali diformate, NH3 formate, và nó được chấp nhận rộng rãi như một chất thay thế các các yếu tố kháng bệnh truyền thống. Nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc vào hoạt lực, ảnh hưởng hỗ trợ với các acid khác và chất phụ gia khác, vào pH dạ dày và lứa tuổi. Tính theo sản lượng thì các loại acid thường được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi trên thế giới là acid propionic, fumaric, formic và lactic.)

Xem thêm
Lactose: Nguồn dinh dưỡng chính cho heo con

Lactose: Nguồn dinh dưỡng chính cho heo con

Lactose còn được sử dụng làm cơ chất cho các vi khuẩn sữa có ích lactobacili và bifidobacter, tạo điều kiện cho chúng nhân lên và loại trừ các vi khuẩn có khả năng gây bệnh.

Xem thêm