Sy ampicoli w.s.p

Phòng và điều trị các bênh ở gia cầm, gia súc:

  • Tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, phân vàng do Salmonella Ecoli, viêm ruột hoại tử do Clostridium.
  • Bệnh tụ liên cầu (Straphylococcus, Strptococcus…)
  • Bệnh tụ huyết trùng
  • Bệnh CRD, CCRD do Mycoplasma ghép với vi khuẩn khác gây nên. Viêm phổi, màng phổi trên heo.
  • Kết hợp với thuốc cầu trùng để tăng hiệu quả điều trị khi bị cầu trùng ghép.

 

Trong 1 kg có:

Ampicillin 100 g

Colistin: 250.000.000 IU

Chất dẫn và tá dược vừa đủ: 1000 g

Liều điều trị:

Gia súc: 1g/1 lít nước hoặc 1g/20 kg thể trọng, dùng từ 3-5 ngày liên tiếp

Liều phòng: bằng ½ liều điều trị.

Sản phẩm cùng loại