Doxyvet -200 w.s.p

Thuốc có thành phần chính là Doxycyline- một dẫn xuất của Tetracycline, nó tác động đặc biệt hiệu quả lên các vi khuẩn đã kháng với Tetracycline, Oxytetracyline, Chotetracyline. Nó tác động mạnh hơn và rộng hơn 4 lần so với Tetracycline đối với các vi khuẩn Gram âm, Gram dương, động vật đơn bào và Ricketsia. Bởi vậy, thuốc cho tác dụng điều trị tốt lên bệnh đường hô hấp mãn tính CRD và bệnh CCRD. Doxyvet diệt tận gốc bệnh đường hô hấp trong các trang trại chăn nuôi gà.

 

Doxycycline hycate: 200g

Tá dược: vừa đủ

Đối với gà: Hoà thuốc theo liều từ 100- 125mg/kgTT với nước uống hoặc 1g với 2 lít nước uống. Dùng trong 3-7 ngày liên tục.

Phòng bệnh bằng ½ liều điều trị. 

Ngừng sử dụng thuốc 20 ngày trước khi giết mổ. 

Sản phẩm cùng loại