Heo

LINCOMYCIN inj

LINCOMYCIN inj

Đặc trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hoá ở gia súc ...

Xem thêm

O.T.C - LA inj

O.T.C - LA inj

Phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn Gram âm và Gram dương...

Xem thêm

TYFUL inj

TYFUL inj

Đặc trị các bệnh đường hô hấp và đường tiêu hoá. 

Xem thêm