Giải thưởng

Cám thuỷ sản Cánh buồm đỏ lọt Top 10 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam 2017

Cám thuỷ sản Cánh buồm đỏ lọt Top 10 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam 2017

Cám thuỷ sản Cánh buồm đỏ lọt Top 10 sản phẩm chất lượng cao Việt Nam 2017

Xem thêm
Cánh buồm đỏ lọt Top 50 thương hiệu phát triển bền vững

Cánh buồm đỏ lọt Top 50 thương hiệu phát triển bền vững

Cánh buồm đỏ lọt Top 50 thương hiệu phát triển bền vững

Xem thêm
Top 50 danh hiệu Sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016 cho sản phẩm 4420

Top 50 danh hiệu Sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016 cho sản phẩm 4420

Sản phẩm thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt đẻ siêu trừng 4420 của Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà lọt Top 50 danh hiệu Sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016.

Xem thêm
Top 50 danh hiệu sản phầm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016 cho sản phẩm 2000S

Top 50 danh hiệu sản phầm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016 cho sản phẩm 2000S

Sản phẩm thức ăn hỗn hợp dạng mảnh dành cho gà công nghiệp giai đoạn úm 2000S của Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà lọt Top 50 danh hiệu Sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016.

Xem thêm
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế cấp.

Xem thêm
Chứng nhận ISO/IEC: 17025:2005

Chứng nhận ISO/IEC: 17025:2005

Tổ chức công nhận Việt Nam công nhận Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC: 17025:2005

Xem thêm