Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng

Mã sản phẩm: 8200

Hỗn hợp cho bò thịt sau 06 tháng

Ngô, tấm, cám gạo, khô đậu tương, đam động-thực vật, khoáng vi-đa lượng, acid amin, vitamin, phụ gia…

Thức ăn hỗn hợp đã được cân đối các thành phần dinh dưỡng. Không cần pha trộn thêm với bất kỳ nguyên liệu nào khác.  

Đảm bao cung cấp đủ nước sạch cho bò.

Sản phẩm cùng loại